Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Σας καταβάλλουμε αποζημίωση για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, το οποίο ευθύνεται αποκλειστικά για το συμβάν (κεφάλαιο ασφάλισης έως 100.000€).
 
Στην περίπτωση αυτή, η αποζημίωση καταβάλλεται αφού μας προσκομίσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν την αποκλειστική ευθύνη του ανασφάλιστου οχήματος, όπως ένα αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντος από την Αστυνομική Αρχή που έχει επιληφθεί του περιστατικού και την Ποινική Δικογραφία.
 
Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισης.