Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή, σας δίνουμε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Έχουμε ομαδοποιήσει τις πιο συχνές σας ερωτήσεις ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα την απάντηση σε αυτό που χρειάζεστε.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης ερώτησης ή απορίας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας της Allianz Direct στο τηλέφωνο 210 69 99 900.