Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Ασφάλεια Μερικής και Ολικής Κλοπής

Ολική Κλοπή

Σε περίπτωση κλοπής του οχήματός σας (ολική κλοπή) σας αποζημιώνουμε στην αναγραφόμενη αξία του αυτοκινήτου στο συμβόλαιο με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημερομηνία της κλοπής, 90 ημέρες μετά από την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου στην Αστυνομική Αρχή και της σχετικής δήλωσής σας στην Εταιρεία. Ταυτόχρονα πρέπει να ισχύουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
  • να έχετε δηλώσει αμέσως την κλοπή στις Αστυνομικές Αρχές
  • να έχετε υποβάλει μήνυση και εκκρεμεί η εκδίκασή της
  • το όχημά σας, να μην έχει βρεθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα

Μερική Κλοπή

Σε περίπτωση κλοπής εξαρτημάτων του ασφαλισμένου οχήματός σας, σας καταβάλλουμε αποζημίωση μέχρι την τρέχουσα εμπορική τους αξία. Ειδικότερα, για την κλοπή συστημάτων ήχου – εικόνας και συσκευών τηλεπικοινωνίας, η συνολική καταβαλλόμενη αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ, εκτός εάν αφορά σε συστήματα εργοστασιακού εξοπλισμού, οπότε σας καταβάλλουμε αποζημίωση μέχρι την τρέχουσα εμπορική τους αξία. Επίσης, σε περίπτωση ζημιών που θα προκληθούν στο όχημά σας κατά την προσπάθεια αφαίρεσης εξαρτημάτων του, σας καταβάλλουμε αποζημίωση με ανώτατο ποσό την τρέχουσα εμπορική τους αξία.