Πυρκαγιά - Έκρηξη - Τρομοκρατικές Ενέργειες - Στάσεις - Απεργίες

Σας καταβάλλουμε αποζημίωση στην αναγραφόμενη αξία του οχήματος στο συμβόλαιο με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, για υλικές ζημιές που έχουν προκληθεί από Πυρκαγιά ή Έκρηξη ακόμη και αν προκληθούν από πτώση κεραυνού ή κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων και απεργιών.
Ακόμα, καταβάλλουμε αποζημίωση σε τρίτους, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από μετάδοση πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το όχημά σας, με την κάλυψη Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Μετάδοση Πυρκαγιάς.
Η παροχή της αστικής ευθύνης προς Τρίτους από Μετάδοση Πυρκαγιάς σας παρέχεται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει το πρόγραμμα που σας καλύπτει για πυρκαγιά.