Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Φιλική Δήλωση Ατυχήματος

Η Φιλική Δήλωση συμπληρώνεται όταν υπάρχει αποδοχή υπαιτιότητας και υπογράφεται και από τους δύο εμπλεκόμενους. Το Έντυπο της Φιλικής Δήλωσης μπορεί να συμπληρωθεί και όταν υπάρχει ατύχημα με περισσότερα από 2 αυτοκίνητα.
Φιλική Δήλωση Ατυχήματος