Φυσικά Φαινόμενα

Σας αποζημιώνουμε για τυχόν ζημιές του οχήματός σας, στην αναγραφόμενη αξία του οχήματος στο συμβόλαιο με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, από:

  • πλημμύρα
  • ανεμοθύελλα
  • καταιγίδα
  • σεισμό
  • έκρηξη ηφαιστείου
  • χαλαζόπτωση ή 
  • άλλη φυσική διαταραχή
Για την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, δεν υπάρχει κάποιο ποσό απαλλαγής, η αποζημίωση καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου.