Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Εξοφλητικές Αποδείξεις

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τα έντυπα εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμών, εντός και εκτός φιλικού διακανονισμού, για σωματικές ζημιές και υλικές βλάβες .
Εξοφλητικές Αποδείξεις