Αίτηση Αποζημίωσης

Η Αίτηση Αποζημίωσης Ατυχήματος, συμπληρώνεται μαζί με τη δήλωση ατυχήματος στην περίπτωση που έχετε απαίτηση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα. Στην αίτηση, μεταξύ των άλλων πληροφοριών, χρειάζεται να μας ενημερώσετε για το συνεργείο επισκευής στο οποίο θα βρίσκεται το αυτοκίνητό σας, έτσι ώστε να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για τη ζημιά.
Αίτηση Αποζημίωσης