Ενοικίαση Αυτοκινήτου

Σας παρέχουμε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, αντίστοιχης φορολογήσιμης ιπποδύναμης με το δικό σας και μέχρι 1600 cc, σε περίπτωση:
  • πυρκαγιάς ή έκρηξης
  • ολικής κλοπής
  • μερικής κλοπής
  • ίδιων ζημιών ή φυσικών φαινομένων
εφόσον έχετε επιλέξει τις αντίστοιχες παροχές στο Πρόγραμμα Ασφάλισης του αυτοκινήτου σας.
Για την παροχή ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
  • η ηλικία σας να είναι μεγαλύτερη των 23 ετών
  • να είστε κάτοχος διπλώματος οδήγησης τουλάχιστον ένα χρόνο
  • να είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας
  • να μην έχουν περάσει τριάντα (30) ημέρες από τη δήλωση του συμβάντος
*Αυτοκίνητο θεωρείται κάθε όχημα που κινείται στο έδαφος με τροχούς ανεξαρτήτως αριθμού, με τη βοήθεια μηχανικής δύναμης. Επίσης Αυτοκίνητο θεωρείται κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο στο κυρίως όχημα ή μη.