Δήλωση Ατυχήματος

Η Δήλωση Ατυχήματος συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην Allianz Direct στην περίπτωση που επιθυμείτε να αναγγείλετε περιστατικό τροχαίου ατυχήματος ή υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας, εφόσον δεν έχετε υποβάλει δήλωση μέσω της Allianz Assistance.
Δήλωση Ατυχήματος