Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Αστική Ευθύνη προς Τρίτους

Καλύπτουμε την Αστική σας Ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματός σας μέχρι του ποσού του 1.300.000€ , από όχημα ρυμουλκούμενο από το όχημά σας καθώς και κατά τη μεταφορά του οχήματός σας όταν βρίσκεται εντός πορθμείου μέχρι του ποσού των 120.000€ για σωματικές βλάβες και των 30.000€ για υλικές ζημιές.
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με το όχημά σας όπου προκύπτει αστική σας ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές, σας καταβάλλουμε αποζημίωση για την κάλυψη των νομικών τους απαιτήσεων, μέχρι το ανώτατο ποσό που προβλέπεται από το συμβόλαιό σας, για κάθε καλυπτόμενο κίνδυνο.
Σε περίπτωση που προκληθούν υλικές ζημιές στο όχημά σας, από αιτίες που καλύπτονται από το πρόγραμμα ασφάλισης που έχετε επιλέξει, μπορείτε να επιλέξετε για την επισκευή του οχήματός σας το συνεργείο της αρεσκείας σας ή συνεργαζόμενο με εμάς συνεργείο.
Εάν επιλέξετε κάποιο συνεργαζόμενο συνεργείο, αναλαμβάνουμε απευθείας το κόστος επισκευής σύμφωνα με τις παροχές, τους όρους και τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης του προγράμματος ασφάλισης του οχήματός σας. Εάν επιλέξετε συνεργείο της αρεσκείας σας, θα πρέπει να εξοφλήσετε εσείς το ποσό και στη συνέχεια να προσκομίσετε όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (τιμολόγια με τιμές ανταλλακτικών, κόστος επισκευής κτλ). Το Κέντρο Επικοινωνίας της Allianz Direct, στο 210 69 99 900, είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει για τα συνεργαζόμενα συνεργεία.
Τρίτοι δεν θεωρούνται: ο οδηγός του οχήματος που προξένησε το ατύχημα, κάθε πρόσωπο που η ευθύνη του καλύπτεται με το συμβόλαιο, ο συμβαλλόμενος και οι νόμιμοι εκπρόσωποί νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή εταιρείας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.
*Η κάλυψη παρέχεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.