Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Προσωπικό Ατύχημα - Ιατρική Υποστήριξη

 
Σε περίπτωση ατυχήματός σας, το οποίο συμβεί ενώ βρίσκεστε μέσα στο ασφαλισμένο όχημα, σας καλύπτουμε (κεφάλαιο ασφάλισης 15.000€ ή 30.000€ όπως περιγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισης) για:

Απώλεια Ζωής

Καταβάλλουμε αποζημίωση στους δικαιούχους του θανόντος, εφόσον η απώλεια ζωής επέλθει μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος.

Μόνιμη Ολική ή Μερική Αναπηρία

Σας καταβάλλουμε αποζημίωση σε περίπτωση σωματικής βλάβης, η οποία έχε ως αποτέλεσμα μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος, μόνιμη ολική ή μερική αναπηρία. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής αναπηρίας, σας καταβάλλουμε ποσοστό επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, όπως αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισης του συμβολαίου σας, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας και σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών μόνιμης μερικής αναπηρίας. Ποσοστό αναπηρίας που δεν αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, θα καθορίζεται ανάλογα με το ποσοστό της πλησιέστερης αναπηρίας. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερα από ένα ποσοστά μόνιμης μερικής αναπηρίας, καταβάλλουμε συνολικά, το άθροισμα των αντίστοιχων ποσοστών. Ευνόητο είναι ότι το τελικό ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 100% του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης που καταβάλλουμε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αφορά τον οδηγό ή/και ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος και αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας.

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα

Σας καταβάλλουμε αποζημίωση για έξοδα ιατρικής περίθαλψης, στην οποία υποβάλλεστε, εντός ή εκτός νοσοκομείου, εφόσον τα έξοδα πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος. Οι δαπάνες αυτές αφορούν σε:
  • νοσηλεία (δωμάτιο και διατροφή)
  • αμοιβή θεράποντος γιατρού
  • αμοιβή χειρούργου / αναισθησιολόγου
  • έξοδα χειρουργείου
  • θεραπείες, φάρμακα, εξετάσεις
Το συνολικό ποσό αποζημίωσης που σας καταβάλλουμε σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αφορά τον οδηγό ή/και ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος και αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας.

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας

Σε περίπτωση νοσηλείας σας λόγω του ατυχήματος, σας καταβάλλουμε το ποσό που αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας για κάθε ημέρα νοσηλείας, με ανώτατο χρονικό όριο καταβολής του επιδόματος τις 30 ημέρες ετησίως.

Ιατρική Υποστήριξη

Σε περίπτωση τραυματισμού σας από τροχαίο ατύχημα, είτε είστε ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου οχήματος είτε ο οδηγός του ή επιβαίνων σε αυτό, σας παρέχουμε ιατρική παρακολούθηση μέχρι την αποθεραπεία σας. Η παρουσία του γιατρού μας είναι βοηθητική (συμπληρωματική και προσωρινή) της παρουσίας του θεράποντα γιατρού του τραυματία και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά, ελέγχει, περιορίζει ή καταργεί αυτόν. Επίσης, ο γιατρός της Εταιρείας μας δεν συστήνει, ενεργεί ή μεταβάλλει μεθόδους νοσηλείας ή ιατροφαρμακευτικής αγωγής και δεν επιχειρεί ιατρικές πράξεις. Μπορεί όμως να παρέχει ιατρικές γνωματεύσεις, που αφορούν το περιστατικό.
Επιλέγοντας την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος, σας παρέχουμε εντελώς δωρεάν την κάλυψη της Ιατρικής Υποστήριξης, δηλαδή την επιπλέον ιατρική παρακολούθηση, από γιατρό της Εταιρείας μας, σε περίπτωση τραυματισμού σας από τροχαίο ατύχημα, μέχρι την αποθεραπεία σας.