Δήλωση Υπαναχώρησης

Η Δήλωση Υπαναχώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, εντός του διαστήματος που ορίζει ο Νόμος (βλ. Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης).
Δήλωση Υπαναχώρησης