Το Αυτοκίνητό Σας

*
Επιλέξτε τη χρήση του αυτοκινήτου σας. Στην Allianz Direct μπορείτε να ασφαλίσετε μόνο αυτοκίνητα των χρήσεων που εμφανίζονται στη λίστα (π.χ. Ε.Ι.Χ Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης). Για άλλες χρήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Επικοινωνίας της Allianz στο 210 69 99 900 προκειμένου να σας προτείνουμε κάποιο από τα άλλα προγράμματά μας.
* Συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου χωρίς κενά (π.χ. AAA1234)
* Συμπληρώστε το έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας.
*
Επιλέξτε τη μάρκα του αυτοκινήτου σας. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις μάρκες αυτοκινήτων που ασφαλίζουμε στην Allianz Direct.
*
Επιλέξτε το μοντέλο του αυτοκινήτου σας. Αν δεν βρίσκετε το μοντέλο στη λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Επικοινωνίας της Allianz Direct στο 210 69 99 900.
* Mπορείτε να αλλάξετε την προτεινόμενη από εμάς εμπορική αξία έως και +50%. Αν δεν εμφανιστεί προτεινόμενη εμπορική αξία, μπορείτε να εισάγετε εσείς την εμπορική αξία που πιστεύετε ότι έχει το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε να συμβουλευτείτε σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. www.car.gr). Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας. Αν το αυτοκίνητό σας είναι καινούριο, συμπληρώστε την αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς.
*
Συμπληρώστε τον αριθμό ζημιών του αυτοκινήτου σας (Αστική Ευθύνη ή Ίδιες Ζημιές), της τελευταίας τριετίας για τις οποίες είστε υπαίτιος/α.

Βασικός Οδηγός

*
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης του οδηγού ως εξής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ή χρησιμοποιείστε το ημερολόγιο.
* Επιλέξτε τα χρόνια κατοχής διπλώματος οδήγησης του οδηγού.

Πρόσθετα Στοιχεία

* Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κώδικα του μόνιμου τόπου κατοικίας σας