Πυρκαγιά - Έκρηξη - Τρομοκρατικές Ενέργειες - Στάσεις - Απεργίες

Σας καταβάλλουμε αποζημίωση στην αναγραφόμενη αξία του οχήματος στο συμβόλαιο με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος, για υλικές ζημιές που έχουν προκληθεί από Πυρκαγιά ή Έκρηξη ακόμη και αν προκληθούν από πτώση κεραυνού ή κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών ενεργειών, στάσεων και απεργιών.
Ακόμα, καταβάλλουμε αποζημίωση σε τρίτους, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς από μετάδοση πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το όχημά σας, με την κάλυψη Αστική Ευθύνη προς Τρίτους από Μετάδοση Πυρκαγιάς.
Η παροχή της αστικής ευθύνης προς Τρίτους από Μετάδοση Πυρκαγιάς σας παρέχεται δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει το πρόγραμμα που σας καλύπτει για πυρκαγιά.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ

"Κλειδώστε" τα ασφάλιστρά σας σήμερα και ασφαλιστείτε σε 3 μήνες!

Ένα μοναδικό προνόμιο από την Allianz Direct για εσάς!

 

Με τη Δέσμευση Τιμής μπορείτε να κατοχυρώσετε για 3 μήνες το ασφάλιστρο που σας προτείνουμε για το αυτοκίνητό σας. Έτσι, αν για παράδειγμα η ασφάλιση του αυτοκινήτου σας λήγει μετά από 2 μήνες, μπορείτε σήμερα να "κλειδώσετε" την αξία του ασφαλίστρου και να προστατευτείτε από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των ασφαλίστρων.

 

Οποιαδήποτε αύξηση ασφαλίστρων λόγω αλλαγής της ασφαλιστικής ηλικίας, προσαρμογής των υποχρεωτικών από το νόμο κεφαλαίων κάλυψης ή πιθανών εταιρικών αυξήσεων δεν πρόκεται να επηρεάσει το ασφάλιστρο που σας έχουμε προτείνει και για το οποίο έχουμε δεσμευτεί να ασφαλίσουμε το αυτοκίνητό σας.

 

Μοναδική προϋπόθεση για να ισχύει η Δέσμευση Τιμής είναι τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει να είναι ακριβή, να μην απαιτείται αλλαγή των στοιχείων ασφάλισης (π.χ. αλλαγή εμπορικής αξίας αυτοκινήτου) και να μην έχετε προκαλέσει με δική σας υπαιτιότητα ατύχημα κατά τη διάρκεια που η Δέσμευση Τιμής είναι σε ισχύ.