Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Νομική Προστασία

Με την παροχή της Νομικής Προστασίας (κεφάλαιο ασφάλισης 3.000€) καλύπτουμε:
 • Τον ιδιοκτήτη ή νόμιμο κάτοχο του ασφαλισμένου οχήματος, εάν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από όχημα ενώ οδηγεί νόμιμα οποιοδήποτε όχημα ή επιβαίνει σε όχημα ή είναι πεζός.
 • Τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, εάν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα ενώ οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα.
 • Τους επιβαίνοντες στο ασφαλισμένο όχημα, εάν εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα ενώ επιβαίνουν σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις τους δεν στρέφονται κατά του ιδιοκτήτη ή / και οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος.
Αναλαμβάνουμε:
 • Τη διαδικασία απαίτησης αποζημίωσής σας από τροχαίο ατύχημα, εφόσον δεν ευθύνεστε
 • Την υπεράσπισή σας σε ποινικά δικαστήρια εξαιτίας:
  - Τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προκλήθηκαν απώλεια ζωής ή τραυματισμός
  - Τροχαίας παράβασης
  - Τροχαίας παράβασης με κίνδυνο φυλάκισης, χρηματικής ποινής πρόστιμα άνω των 60 ευρώ καθώς και τη διαδικασία αιτήσεων χάριτος, αναστολής, αναβολής εκτέλεσης της ποινής και διευκολύνσεων πληρωμής
Αναλαμβάνουμε, επίσης:
 • Τις προσφυγές σε διοικητικές αρχές σε περίπτωση αφαίρεσης ή περιορισμού της άδειας ικανότητας οδηγού ή / και των πινακίδων κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματός σας, καθώς και τα δικαστικά έξοδα για την επανάκτησή τους, τη σύνταξη υπομνημάτων και τις διαδικασίες σε δικαστήρια για τροχαίες παραβάσεις με κίνδυνο φυλάκισης, χρηματικής ποινής και πρόστιμα άνω των 60 ευρώ.
 • Την υπεράσπισή σας για διαφορές που προκύπτουν από ενοχικές συμβάσεις που έχετε υπογράψει ως ιδιοκτήτης ή νόμιμος κάτοχος του ασφαλισμένου οχήματος και που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, σας καταβάλλουμε αποζημίωση με ανώτατο όριο το ποσό που αναγράφεται στο Πρόγραμμα Ασφάλισης, καλύπτοντας αμοιβές για:
 • Δικηγόρο, σύμφωνα με τις νόμιμες αμοιβές αναφοράς σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Μπορείτε να διορίσετε δικηγόρο της επιλογής σας, χωρίς όμως η αμοιβή του να υπερβαίνει τα όρια του πίνακα αμοιβών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να μας ενημερώσετε άμεσα.
 • Δικαστικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών ερευνητών και πραγματογνωμόνων, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα αμοιβών της Εταιρείας μας, με την προϋπόθεση ότι έχουμε εγκρίνει τις δαπάνες αυτές.
 • Νόμιμες αμοιβές πραγματογνωμόνων και δικαστικών επιμελητών που διορίστηκαν από το δικαστήριο.
 • Δαπάνες μαρτύρων και δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με τον πίνακα των Δικαστηρίων.
 • Έξοδα και τέλη για προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια.
 • Δικαστικές δαπάνες του αντιδίκου που επιδίκασε το δικαστήριο σε βάρος σας.