Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.


Σχετικά με την αποζημίωσή σας

Είχα ατύχημα. Τι πρέπει να κάνω;
Στην περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, καλέστε άμεσα από τον τόπο του ατυχήματος, την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος της Allianz Assistance στο τηλέφωνο 210 99 88 188. Εμείς θα φροντίσουμε να φθάσει άμεσα εκπρόσωπός μας στον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος ή της Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος και να σας παράσχει βοήθεια στην επισκευή του οχήματος εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή στη ρυμούλκηση του οχήματός σας σε συνεργείο της επιλογής σας. Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος μπορεί να κληθεί και μετά το ατύχημα σε περίπτωση που την ώρα του ατυχήματος δεν ήταν δυνατή η κλήση της (π.χ. λόγω μεταφοράς σε νοσοκομείο ή αδυναμίας επικοινωνίας). Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα Δήλωση Ατυχήματος, Φιλική Δήλωση Ατυχήματος και Αίτηση Αποζημίωσης, από τη σελίδα www.allianzdirect.gr, να τα συμπληρώσετε και να τα στείλετε με e-mail στο claimsdirect@allianz.gr. Τα έντυπα είναι, επίσης, διαθέσιμα μέσα από την προσωπική σας σελίδα στο www.allianzdirect.gr. Τέλος, σας συμβουλεύουμε να έχετε τα δικαιολογητικά που πιθανόν να ζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος, όπως η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης σε ηλεκτρονική μορφή.
Πού μπορώ να επισκευάσω το αυτοκίνητό μου;
Για την επισκευή του αυτοκινήτου σας μπορείτε να επιλέξετε όποιο συνεργείο επιθυμείτε. Σας συστήνουμε όμως να επιλέξετε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με εμάς συνεργεία, έτσι ώστε στην περίπτωση που το ατύχημά σας ενταχθεί στο σύστημα άμεσων πληρωμών του φιλικού διακανονισμού ή στην περίπτωση που έχετε κάλυψη Ίδιων Ζημιών στο ασφαλιστήριό σας, να καλύψουμε απευθείας το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς, χωρίς εσείς να χρειαστεί να καταβάλετε κανένα χρηματικό ποσό. Επικοινωνώντας με την Allianz Assistance στο 210 99 88 188, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία σας εξυπηρετεί. Σε κάθε περίπτωση, τηλεφωνήστε μας στο 210 69 99 900 και θα φροντίσουμε κάποιος ανεξάρτητος πραγματογνώμονας να βρεθεί στο συνεργείο που έχετε μεταφέρει το αυτοκίνητό σας.
Τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν για την αποζημίωσή μου;
Μετά την αναγγελία του ατυχήματος, ένας αρμόδιος διακανονιστής της Διεύθυνσης Αποζημιώσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν προκειμένου να διακανονιστεί η απαίτησή σας. Είναι απαραίτητο να έχετε σε ηλεκτρονική μορφή την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης, δικαιολογητικά που πιθανόν να ζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακανονισμού της αποζημίωσής σας, το προσωπικό της Διεύθυνσης Αποζημιώσεων θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Για την επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αποζημιώσεων μπορείτε να καλέσετε στο 210 69 99 900 ή να στείλετε e-mail στο claimsdirect@allianz.gr.
Πώς θα παραλάβω την αποζημίωσή μου;
Μπορείτε να παραλάβετε την αποζημίωσή σας από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, ή από το υποκατάστημά μας στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Τσιμισκή 27. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να ρυθμίσουμε την παραλαβή της αποζημίωσής σας με άλλο τρόπο. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει κατάθεση της αποζημίωσής σας σε τραπεζικό σας λογαριασμό. 
Τι κάνω σε περίπτωση που χαλάσει το αυτοκίνητό μου από βλάβη;
Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια επειδή το αυτοκίνητό σας χάλασε και εφόσον έχετε την κάλυψη της Πλήρους Οδικής Βοήθειας, καλέστε άμεσα από τον τόπο που βρίσκεται το αυτοκίνητό σας, στο τηλέφωνο 210 99 88 188 (24 ώρες το 24ωρο) και δώστε μας τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
  • Την ακριβή σας θέση και τον αριθμό τηλεφώνου που μπορούμε να σας καλέσουμε
  • Μια περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε
Εκπρόσωπός μας θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να σας βοηθήσουμε.
Πώς είμαι σίγουρος ότι θα αποζημιωθώ σε περίπτωση ολικής κλοπής;
Σε περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, σας αποζημιώνουμε στην τρέχουσα εμπορική του αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής, 90 ημέρες μετά την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου στην Αστυνομική Αρχή και της σχετικής δήλωσής σας στην εταιρεία μας.
Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και είναι η Allianz Direct μέσα σε αυτόν;
Ο φιλικός διακανονισμός είναι η διαδικασία που σας διασφαλίζει την αποζημίωσή σας από την εταιρεία μας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον το άλλο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο σε εταιρεία που είναι μέσα στην συμφωνία του φιλικού διακανονισμού. Η εταιρεία μας βρίσκεται στον φιλικό διακανονισμό, άρα εάν και το άλλο εμπλεκόμενο όχημα είναι ασφαλισμένο σε εταιρεία με φιλικό διακανονισμό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το έντυπο Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος από κοινού και να μας το στείλετε μαζί με την Αίτηση Αποζημίωσης, στο e-mail claimsdirect@allianz.gr. Εμείς θα φροντίσουμε να αποζημιώσουμε την ζημιά που έχει υποστεί το αυτοκίνητό σας.
Πώς γίνεται ο υπολογισμός της Αποζημίωσής μου;
Το Πρόγραμμα Ασφάλισης που έχετε επιλέξει προσδιορίζει το ύψος της αποζημίωσης που σας καταβάλλουμε. Η περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου σας από πυρκαγιά/έκρηξη, ίδιες ζημιές, φυσικά φαινόμενα ή κλοπής του, έχει ως βάση υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας κατά την ημερομηνία της ζημιάς. Εάν στο αυτοκίνητό σας προκληθεί μερική ζημιά ή μερική κλοπή, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη επισκευής ή / και αντικατάστασης των τμημάτων ή εξαρτημάτων που έπαθαν βλάβη ή εκλάπησαν, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία, κατά τη στιγμή της ζημιάς. Για τους παραπάνω λόγους, πριν την ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου σας ή όποτε εσείς κρίνετε σκόπιμο, έχετε υποχρέωση να μας ενημερώνετε εγγράφως για την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να γίνεται αλλαγή του κεφαλαίου κάλυψης, καθώς σε περίπτωση ζημιάς, το ποσό που θα σας καταβάλουμε αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας. Σας προτρέπουμε να ανταποκρίνεστε σε αυτή σας την υποχρέωση, καταβάλλοντας έτσι τα σωστά ασφάλιστρα για τη σωστή εμπορική αξία. Τέλος, για τον τελικό υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, αφαιρείται η τυχόν “απαλλαγή” που αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας.
Ποια δικαιολογητικά έχει δικαίωμα να ζητήσει η Allianz για την καταβολή της αποζημίωσής μου, που πρέπει να γνωρίζω;
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνουμε ότι χρειάζεται για την καταβολή της αποζημίωσή σας. Αυτά, ενδεικτικά, μπορεί να είναι το αντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, το αντίγραφο του διπλώματός σας, φωτογραφίες του αυτοκινήτου σας, τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου σας κ.λ.π.