Με τη χρήση cookies μπορούμε να σας παρέχουμε μια ιστοσελίδα αποτελεσματική, ασφαλή και φιλική προς τον χρήστη. Για να επιτρέψετε τη χρήση cookies, μπορείτε να επιλέξετε “Αποδοχή όλων”, διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις “Ρυθμίσεις Cookies”. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Σχετικά με την αποζημίωσή σας

Είχα ατύχημα. Τι πρέπει να κάνω;

Στην περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα, καλέστε άμεσα από τον τόπο του ατυχήματος, την υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος της Allianz Assistance στο τηλέφωνο 210 99 88 188. Εμείς θα φροντίσουμε να φθάσει άμεσα εκπρόσωπός μας στον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος ή της Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος και να σας παράσχει βοήθεια στην επισκευή του οχήματος εφόσον αυτό είναι δυνατόν, ή στη ρυμούλκηση του οχήματός σας σε συνεργείο της επιλογής σας. Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος μπορεί να κληθεί και μετά το ατύχημα σε περίπτωση που την ώρα του ατυχήματος δεν ήταν δυνατή η κλήση της (π.χ. λόγω μεταφοράς σε νοσοκομείο ή αδυναμίας επικοινωνίας). Εναλλακτικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε επιτόπου τα έντυπα Δήλωση Ατυχήματος, Φιλική Δήλωση Ατυχήματος και Αίτηση Αποζημίωσης, τα οποία σας έχουμε στείλει με το ασφαλιστήριό σας, ή να τα κατεβάσετε από τη σελίδα www.allianzdirect.gr, να τα συμπληρώσετε και να τα στείλετε με e-mail στο motorclaims@allianz.gr. Τα έντυπα είναι, επίσης, διαθέσιμα μέσα από την προσωπική σας σελίδα στο www.allianzdirect.gr. Τέλος, σε περίπτωση που υποβάλετε τα έντυπα ηλεκτρονικά, σας συμβουλεύουμε να έχετε τα δικαιολογητικά που πιθανόν να ζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος, όπως η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης σε ηλεκτρονική μορφή.

Πού μπορώ να επισκευάσω το αυτοκίνητό μου;

Για την επισκευή του αυτοκινήτου σας μπορείτε να επιλέξετε όποιο συνεργείο επιθυμείτε. Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο από τα συνεργαζόμενα με εμάς συνεργεία εφόσον το ατύχημά σας ενταχθεί στο σύστημα άμεσων πληρωμών του φιλικού διακανονισμού ή έχετε κάλυψη Ίδιων Ζημιών στο ασφαλιστήριό σας, θα καλύψουμε απευθείας το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς, χωρίς εσείς να χρειαστεί να καταβάλετε κανένα χρηματικό ποσό. Επικοινωνώντας με την Allianz Assistance στο 210 99 88 188, θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε ποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία σας εξυπηρετεί. Σε κάθε περίπτωση, τηλεφωνήστε μας στο 210 69 99 900 και επιλέξετε στη συνέχεια τον αριθμό 2 και θα φροντίσουμε κάποιος ανεξάρτητος πραγματογνώμονας να βρεθεί στο συνεργείο που έχετε μεταφέρει το αυτοκίνητό σας.

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν για την αποζημίωσή μου;

Μετά την αναγγελία του ατυχήματος, ένας αρμόδιος διακανονιστής της Διεύθυνσης Αποζημιώσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν προκειμένου να διακανονιστεί η απαίτησή σας. Είναι απαραίτητο να έχετε σε ηλεκτρονική μορφή την άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδήγησης, δικαιολογητικά που πιθανόν να ζητηθούν σε περίπτωση ατυχήματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακανονισμού της αποζημίωσής σας, το προσωπικό της Διεύθυνσης Αποζημιώσεων θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Για την επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αποζημιώσεων μπορείτε να καλέσετε στο 210 69 99 900 και να επιλέξετε στη συνέχεια τον αριθμό 2 ή να στείλετε e-mail στο claimsdirect@allianz.gr.

Πώς θα παραλάβω την αποζημίωσή μου;

Μπορείτε να παραλάβετε την αποζημίωσή σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τον οποίο θα πρέπει να στέλνετε μαζί με την αίτηση αποζημίωσής σας.

Τι κάνω σε περίπτωση που χαλάσει το αυτοκίνητό μου από βλάβη;

Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια επειδή το αυτοκίνητό σας χάλασε και εφόσον έχετε την κάλυψη της Πλήρους Οδικής Βοήθειας, καλέστε άμεσα από τον τόπο που βρίσκεται το αυτοκίνητό σας, στο τηλέφωνο 210 99 88 188 (24 ώρες το 24ωρο) και δώστε μας τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας
  • Την ακριβή σας θέση και τον αριθμό τηλεφώνου που μπορούμε να σας καλέσουμε
  • Μια περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε
Εκπρόσωπός μας θα σας ενημερώσει για τις ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να σας βοηθήσουμε.

Πώς είμαι σίγουρος ότι θα αποζημιωθώ σε περίπτωση ολικής κλοπής;

Σε περίπτωση ολικής κλοπής του αυτοκινήτου σας, σας αποζημιώνουμε στην τρέχουσα εμπορική του αξία κατά την ημερομηνία της κλοπής, 90 ημέρες μετά την υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου στην Αστυνομική Αρχή και της σχετικής δήλωσής σας στην εταιρεία μας.

Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και είναι η Allianz Direct μέσα σε αυτόν;

Ο φιλικός διακανονισμός είναι η διαδικασία που σας διασφαλίζει την αποζημίωσή σας από την εταιρεία μας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον το άλλο εμπλεκόμενο αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο σε εταιρεία που είναι μέσα στην συμφωνία του φιλικού διακανονισμού. Η εταιρεία μας βρίσκεται στον φιλικό διακανονισμό, άρα εάν και το άλλο εμπλεκόμενο όχημα είναι ασφαλισμένο σε εταιρεία με φιλικό διακανονισμό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το έντυπο Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος από κοινού και να μας το στείλετε μαζί με την Αίτηση Αποζημίωσης, στο e-mail motorclaims@allianz.gr. Εμείς θα φροντίσουμε να αποζημιώσουμε την ζημιά που έχει υποστεί το αυτοκίνητό σας.

Τι είναι η κάλυψη Anyway;

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα με άλλο όχημα και αποδεικνύεται 100% υπαιτιότητα του άλλου οχήματος και εφόσον το ζημιογόνο όχημα είναι ασφαλισμένο σε εταιρία η οποία δεν εντάσσεται στη διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού, καλύπτουμε τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα, καθώς και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας που αφορούν σε σωματικές βλάβες των επιβαινόντων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και ιδιοκτήτη του ασφαλισμένου οχήματος.
Η κάλυψη Allianz Anyway ισχύει υπό τις προϋποθέσεις:
  • Οι υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας που αφορούν σωματικές βλάβες να μην εντάσσονται και κατά συνέπεια, να μην δύνανται να αποζημιωθούν στο πλαίσιο της Διαδικασίας Φιλικού Διακανονισμού.
  • Οι υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος να μην υπερβαίνουν συνολικά και ανά ατύχημα το ποσό των 6.500 ευρώ (κόστος ανταλλακτικών και κόστος εργατικών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας (βάσει νομίμων παραστατικών) να μην υπερβαίνουν συνολικά και ανά ατύχημα το ποσό των 12.000 ευρώ.
  • Να παρέχονται επαρκείς και ικανές, κατά την κρίση της ασφαλιστικής εταιρίας, αποδείξεις σχετικά με την υπαιτιότητα του τρίτου οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν και από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο δελτίου συμβάντος ή ποινική δικογραφία).
  • Να εκχωρείται στην Allianz το δικαίωμα του ασφαλισμένου κατά παντός υπευθύνου ή / και οποιουδήποτε τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς από την ασφαλιστική εταιρία του ζημιογόνου οχήματος ή οποιουδήποτε κατά Νόμο υπόχρεου σε καταβολή αποζημίωσης.
  • Το τρίτο όχημα να καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Πώς ενεργοποιείται η κάλυψη Anyway;

Η κάλυψη Allianz Anyway παρέχεται σε όλα τα πακέτα και ενεργοποιείται αυτόματα εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι όπως περιγράφονται στον Οδηγό Ασφάλισης που θα βρείτε εδώ.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός της Αποζημίωσής μου;

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης που έχετε επιλέξει προσδιορίζει το ύψος της αποζημίωσης που σας καταβάλλουμε. Η περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου σας από πυρκαγιά/έκρηξη, ίδιες ζημιές, φυσικά φαινόμενα ή κλοπής του, έχει ως βάση υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας κατά την ημερομηνία της ζημιάς. Εάν στο αυτοκίνητό σας προκληθεί μερική ζημιά ή μερική κλοπή, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη επισκευής ή / και αντικατάστασης των τμημάτων ή εξαρτημάτων που έπαθαν βλάβη ή εκλάπησαν, στην τρέχουσα εμπορική τους αξία, κατά τη στιγμή της ζημιάς. Για τους παραπάνω λόγους, οποτεδήποτε διαπιστώνετε μεταβολή της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου σας ή, σε κάθε περίπτωση, πριν την ετήσια επέτειο ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας, έχετε υποχρέωση να μας ενημερώνετε εγγράφως για την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας, προκειμένου να γίνεται αλλαγή του κεφαλαίου κάλυψης, καθώς σε περίπτωση ζημιάς, το ποσό που θα σας καταβάλουμε αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου σας. Σας προτρέπουμε να ανταποκρίνεστε σε αυτή σας την υποχρέωση, καταβάλλοντας έτσι τα σωστά ασφάλιστρα για τη σωστή εμπορική αξία. Τέλος, για τον τελικό υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, αφαιρείται η τυχόν “απαλλαγή” που αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας.

Ποια δικαιολογητικά έχει δικαίωμα να ζητήσει η Allianz για την καταβολή της αποζημίωσής μου, που πρέπει να γνωρίζω;

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο κρίνουμε ότι χρειάζεται για την καταβολή της αποζημίωσή σας. Αυτά, ενδεικτικά, μπορεί να είναι το αντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας, το αντίγραφο του διπλώματός σας, φωτογραφίες του αυτοκινήτου σας, τιμολόγιο αγοράς του αυτοκινήτου σας κ.λ.π.