Η Μηχανή Σας

Συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής σας χωρίς κενά (π.χ. ΑΑΑ1234)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας της μηχανής σας.

Επιλέξτε τη μάρκα της μηχανής σας. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις μάρκες μηχανών που ασφαλίζουμε στην Allianz Direct
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κυβικά εκατοστά της μηχανής σας
Παρακαλούμε εισάγετε την εμπορική αξία της μηχανής σας. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αναγραφόμενη αξία της μηχανής σας με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική της αξία. Αν η μηχανή σας είναι καινούρια, συμπληρώστε την αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς.

Εάν αγοράσατε το όχημά σας καινούργιο, παρακαλούμε να επιλέξετε το ΝΑΙ. Σε περίπτωση που το όχημά σας είναι από μεταβίβαση, παρακαλούμε να επιλέξετε το ΟΧΙ, καταχωρώντας την ημερομηνία που έγινε η μεταβίβαση.

Βασικός Οδηγός


Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης του οδηγού ως εξής: HH/MM/EEEE ή χρησιμοποιείστε το ημερολόγιο

Επιλέξτε τα χρόνια κατοχής διπλώματος του οδηγού

Πρόσθετα Στοιχεία

Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κώδικα του μόνιμου τόπου κατοικίας σας
Εάν έχετε στη κατοχή σας εκπτωτικό κωδικό, μπορείτε να τον καταχωρήσετε εδώ για να εφαρμοστεί η αντίστοιχη έκπτωση.