Η Μηχανή Σας

* Συμπληρώστε τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής σας χωρίς κενά (π.χ. ΑΑΑ1234)
* Παρακαλούμε συμπληρώστε το έτος πρώτης άδειας κυκλοφορίας της μηχανής σας.
*
Επιλέξτε τη μάρκα της μηχανής σας. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις μάρκες μηχανών που ασφαλίζουμε στην Allianz Direct
* Παρακαλούμε συμπληρώστε τα κυβικά εκατοστά της μηχανής σας
* Παρακαλούμε εισάγετε την εμπορική αξία της μηχανής σας. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αναγραφόμενη αξία της μηχανής σας με ανώτατο όριο την τρέχουσα εμπορική της αξία. Αν η μηχανή σας είναι καινούρια, συμπληρώστε την αξία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς.
*
Συμπληρώστε τον αριθμό ζημιών της μηχανής σας (Αστική Ευθύνη ή Ίδιες Ζημιές) της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες είστε υπαίτιος/α

Βασικός Οδηγός

*
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης του οδηγού ως εξής: HH/MM/EEEE ή χρησιμοποιείστε το ημερολόγιο
* Επιλέξτε τα χρόνια κατοχής διπλώματος του οδηγού

Πρόσθετα Στοιχεία

* Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κώδικα του μόνιμου τόπου κατοικίας σας